Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P61A2 Organická chemie

Katedra organické chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 13 / 38 (34 %) Učebna: CH3 Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá11x84.6 %
dobrá2x15.4 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.15
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.42
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké3x23.1 %
přiměrěné9x69.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.75

Vyučující

A. Tokarenko ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
A. Tokarenko je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
A. Tokarenko je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž2x15.4 %
žena11x84.6 %
průměr 1.85
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.13x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé12x92.3 %
opakovaně1x7.7 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%10x76.9 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%3x23.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.46
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x23.1 %
průměrné9x69.2 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký8x61.5 %
průměrný5x38.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký6x46.2 %
průměrný7x53.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.54
Vybrat jiný předmět