Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P61A Organická chemie

Katedra organické chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 19 / 38 (50 %) Učebna: CH2 Termín: Po,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá10x52.6 %
dobrá8x42.1 %
průměrná1x5.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.53
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.72
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké5x26.3 %
přiměrěné11x57.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.69

Vyučující

M. Hocek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
J. Matyašovský ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x52.6 %
průměr 2
A. Tokarenko ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x47.4 %
průměr 1.5
M. Hocek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.67
J. Matyašovský je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x52.6 %
průměr 1.56
A. Tokarenko je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x47.4 %
průměr 1.1
M. Hocek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x47.4 %
průměr 1.8
J. Matyašovský je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x63.2 %
průměr 1.86
A. Tokarenko je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x52.6 %
průměr 1.44
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž4x21.1 %
žena15x78.9 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.18x94.7 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x5.3 %
průměr 1.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%18x94.7 %
75 – 50%1x5.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.05
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x21.1 %
průměrné14x73.7 %
podprůměrné1x5.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.84
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký13x68.4 %
průměrný6x31.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.32
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký7x36.8 %
průměrný11x57.9 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.68
Vybrat jiný předmět