Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150S02 Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobiologie

Katedra fyziologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 27 / 29 (93 %) Učebna: B2 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá12x44.4 %
dobrá8x29.6 %
průměrná5x18.5 %
špatná2x7.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.89
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x40.7 %
spíše ano10x37 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x70.4 %
spíše ano7x25.9 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x18.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit20x74.1 %
průměr 1.86
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x11.1 %
spíše ano1x3.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit22x81.5 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x7.4 %
přiměrěné21x77.8 %
nízké2x7.4 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 2

Vyučující

J. Novotný ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x40.7 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x14.8 %
průměr 1.57
J. Novotný je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x77.8 %
spíše ano4x14.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 1.16
J. Novotný je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x59.3 %
spíše ano2x7.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x33.3 %
průměr 1.11
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x92.3 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž6x22.2 %
žena21x77.8 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.1x3.7 %
Nmgr.26x96.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.96
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé26x96.3 %
opakovaně1x3.7 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%27x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x11.1 %
nadprůměrné7x25.9 %
průměrné17x63 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.52
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký9x33.3 %
průměrný16x59.3 %
nízký2x7.4 %
průměr 1.74
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký2x7.7 %
průměrný21x80.8 %
nízký3x11.5 %
průměr 2.04
Vybrat jiný předmět