Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P58B Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)

Katedra učitelství a didaktiky chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 18 / 60 (30 %) Učebna: CH8 Termín: Čt,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá4x22.2 %
dobrá7x38.9 %
průměrná7x38.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.17
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.59
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké9x50 %
přiměrěné9x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Vyučující

M. Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne6x33.3 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.41
M. Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
M. Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x50 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž7x38.9 %
žena11x61.1 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé16x88.9 %
opakovaně2x11.1 %
průměr 1.11
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%16x88.9 %
75 – 50%1x5.6 %
50 – 25%1x5.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné3x16.7 %
průměrné12x66.7 %
podprůměrné1x5.6 %
špatné1x5.6 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký1x5.6 %
průměrný12x66.7 %
nízký5x27.8 %
průměr 2.22
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký7x38.9 %
průměrný8x44.4 %
nízký3x16.7 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět