Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P54D Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 22 / 302 (7 %) Učebna: CH4 Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá12x54.5 %
dobrá7x31.8 %
průměrná3x13.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.59
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké5x22.7 %
přiměrěné16x72.7 %
nízké1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82

Vyučující

I. Šloufová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
I. Šloufová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
I. Šloufová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.15
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x81.8 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž8x36.4 %
žena14x63.6 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.22x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%18x81.8 %
75 – 50%3x13.6 %
50 – 25%1x4.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x9.1 %
nadprůměrné4x18.2 %
průměrné14x63.6 %
podprůměrné1x4.5 %
špatné1x4.5 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký5x22.7 %
průměrný13x59.1 %
nízký4x18.2 %
průměr 1.95
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký7x31.8 %
průměrný14x63.6 %
nízký1x4.5 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět