Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P22 Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 16 / 26 (62 %) Učebna: Z1 Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá10x62.5 %
dobrá5x31.3 %
průměrná1x6.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.44
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano4x25 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne6x37.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 2.17
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x6.3 %
přiměrěné13x81.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.93

Vyučující

M. Müller ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
M. Müller je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
M. Müller je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x43.8 %
průměr 1.22
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.27

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž11x68.8 %
žena5x31.3 %
průměr 1.31
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.7x43.8 %
Nmgr.9x56.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.56
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%14x87.5 %
75 – 50%1x6.3 %
50 – 25%1x6.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x31.3 %
průměrné11x68.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký9x56.3 %
průměrný7x43.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.44
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký9x56.3 %
průměrný7x43.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.44
Vybrat jiný předmět