Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P18 Mykologie

Katedra botaniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 28 / 111 (25 %) Učebna: B14 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá22x78.6 %
dobrá5x17.9 %
průměrná1x3.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.25
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x25 %
spíše ano17x60.7 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x75 %
spíše ano7x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x60.7 %
spíše ano7x25 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.7 %
průměr 1.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x46.4 %
spíše ano8x28.6 %
spíše ne2x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x17.9 %
průměr 1.52
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké6x21.4 %
přiměrěné16x57.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x21.4 %
průměr 1.73

Vyučující

O. Koukol ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x71.4 %
spíše ano8x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
O. Koukol je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x85.7 %
spíše ano3x10.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.11
O. Koukol je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x21.4 %
spíše ano2x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x71.4 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x82.1 %
spíše ano5x17.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x96.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x85.7 %
spíše ano4x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž7x25 %
žena21x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.28x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé28x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%22x78.6 %
75 – 50%5x17.9 %
50 – 25%1x3.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x11.1 %
nadprůměrné8x29.6 %
průměrné16x59.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.48
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký10x35.7 %
průměrný17x60.7 %
nízký1x3.6 %
průměr 1.68
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký11x39.3 %
průměrný16x57.1 %
nízký1x3.6 %
průměr 1.64
Vybrat jiný předmět