Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P1151 Morfologie rostlin

Katedra botaniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 30 / 76 (39 %) Učebna: B11 Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá14x46.7 %
dobrá12x40 %
průměrná3x10 %
špatná1x3.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.7
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x20 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne10x33.3 %
rozhodně ne2x6.7 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 2.28
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x60 %
spíše ano12x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x65.5 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 1.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x24.1 %
spíše ano13x44.8 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x27.6 %
průměr 1.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné24x82.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x17.2 %
průměr 2

Vyučující

M. Adámek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x33.3 %
spíše ano15x50 %
spíše ne4x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.79
M. Adámek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x80 %
spíše ano6x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
M. Adámek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x16.7 %
spíše ano1x3.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x80 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x63.3 %
spíše ano10x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x53.3 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x40 %
spíše ano14x46.7 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 1.64

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž6x20 %
žena24x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.30x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé29x96.7 %
opakovaně1x3.3 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%26x86.7 %
75 – 50%1x3.3 %
50 – 25%1x3.3 %
méně než 25%2x6.7 %
průměr 1.3
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x6.9 %
nadprůměrné3x10.3 %
průměrné23x79.3 %
podprůměrné1x3.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký7x24.1 %
průměrný12x41.4 %
nízký10x34.5 %
průměr 2.1
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký4x13.8 %
průměrný20x69 %
nízký5x17.2 %
průměr 2.03
Vybrat jiný předmět