Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P115 Morfologie rostlin

Katedra botaniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 30 / 76 (39 %) Učebna: B14 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá24x80 %
dobrá6x20 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x43.3 %
spíše ano13x43.3 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.66
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x63.3 %
spíše ano9x30 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x73.3 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x56.7 %
spíše ano8x26.7 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x13.3 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné25x83.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x16.7 %
průměr 2

Vyučující

M. Čertner ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x66.7 %
spíše ano10x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
M. Čertner je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano28x93.3 %
spíše ano2x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
M. Čertner je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x10 %
spíše ano2x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x83.3 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x83.3 %
spíše ano5x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x90 %
spíše ano3x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x50 %
spíše ano13x43.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.52

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž10x33.3 %
žena20x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.30x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé30x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%20x66.7 %
75 – 50%9x30 %
50 – 25%1x3.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.37
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x10 %
nadprůměrné9x30 %
průměrné16x53.3 %
podprůměrné2x6.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký14x46.7 %
průměrný12x40 %
nízký4x13.3 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký12x40 %
průměrný18x60 %
nízký0x0 %
průměr 1.6
Vybrat jiný předmět