Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P41 Molekulární biologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 67 / 260 (26 %) Učebna: B3 Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá26x38.8 %
dobrá29x43.3 %
průměrná10x14.9 %
špatná2x3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.82
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano43x64.2 %
spíše ano19x28.4 %
spíše ne3x4.5 %
rozhodně ne2x3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x32.8 %
spíše ano22x32.8 %
spíše ne11x16.4 %
rozhodně ne11x16.4 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 2.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano30x44.8 %
spíše ano20x29.9 %
spíše ne5x7.5 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit11x16.4 %
průměr 1.59
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x32.8 %
spíše ano20x29.9 %
spíše ne5x7.5 %
rozhodně ne3x4.5 %
nemohu posoudit17x25.4 %
průměr 1.78
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké28x41.8 %
přiměrěné24x35.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit15x22.4 %
průměr 1.46

Vyučující

Z. Palková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x19.4 %
spíše ano27x40.3 %
spíše ne18x26.9 %
rozhodně ne7x10.4 %
nemohu posoudit2x3 %
průměr 2.29
M. Kuthan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x37.3 %
spíše ano28x41.8 %
spíše ne9x13.4 %
rozhodně ne3x4.5 %
nemohu posoudit2x3 %
průměr 1.85
M. Čáp ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x29.9 %
spíše ano30x44.8 %
spíše ne5x7.5 %
rozhodně ne2x3 %
nemohu posoudit10x14.9 %
průměr 1.81
Z. Palková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano36x53.7 %
spíše ano15x22.4 %
spíše ne2x3 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit13x19.4 %
průměr 1.41
M. Kuthan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano41x61.2 %
spíše ano17x25.4 %
spíše ne2x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x10.4 %
průměr 1.35
M. Čáp je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano37x55.2 %
spíše ano12x17.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x26.9 %
průměr 1.24
Z. Palková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x7.5 %
spíše ano1x1.5 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit60x89.6 %
průměr 1.43
M. Kuthan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x4.5 %
spíše ano2x3 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit61x91 %
průměr 1.67
M. Čáp je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x6 %
spíše ano2x3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit61x91 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano41x61.2 %
spíše ano22x32.8 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit2x3 %
průměr 1.42
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano60x89.6 %
spíše ano2x3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x7.5 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano30x44.8 %
spíše ano22x32.8 %
spíše ne9x13.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x9 %
průměr 1.66

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž19x28.4 %
žena48x71.6 %
průměr 1.72
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.62x93.9 %
Nmgr.2x3 %
Ph.D.2x3 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé55x83.3 %
opakovaně11x16.7 %
průměr 1.17
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%51x76.1 %
75 – 50%12x17.9 %
50 – 25%1x1.5 %
méně než 25%3x4.5 %
průměr 1.34
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x4.5 %
nadprůměrné17x25.4 %
průměrné39x58.2 %
podprůměrné6x9 %
špatné2x3 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký35x52.2 %
průměrný26x38.8 %
nízký6x9 %
průměr 1.57
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký21x31.3 %
průměrný41x61.2 %
nízký5x7.5 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět