Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P47 Mezinárodní migrace

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 29 / 44 (66 %) Učebna: PR Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá10x34.5 %
dobrá14x48.3 %
průměrná5x17.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.83
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x31 %
spíše ano18x62.1 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x75.9 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x50 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x17.2 %
spíše ano14x48.3 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x20.7 %
průměr 1.96
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké5x17.2 %
přiměrěné21x72.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.81

Vyučující

D. Drbohlav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x34.5 %
spíše ano16x55.2 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
D. Drbohlav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x75.9 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
D. Drbohlav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x20.7 %
spíše ano6x20.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x58.6 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x44.8 %
spíše ano14x48.3 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x53.6 %
spíše ano10x35.7 %
spíše ne2x7.1 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x62.1 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž11x37.9 %
žena18x62.1 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.2x6.9 %
Nmgr.27x93.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.93
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé29x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%23x82.1 %
75 – 50%5x17.9 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.18
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x3.4 %
nadprůměrné5x17.2 %
průměrné23x79.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký17x58.6 %
průměrný11x37.9 %
nízký1x3.4 %
průměr 1.45
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký12x41.4 %
průměrný16x55.2 %
nízký1x3.4 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět