Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P106 Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky

Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 12 / 24 (50 %) Učebna: B12 Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá2x16.7 %
dobrá8x66.7 %
průměrná2x16.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano3x25 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x8.3 %
přiměrěné6x50 %
nízké2x16.7 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 2.11

Vyučující

P. Kindlmann ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne4x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
O. Mudrák ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne5x41.7 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
P. Kindlmann je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
O. Mudrák je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.33
P. Kindlmann je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x58.3 %
průměr 2
O. Mudrák je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x58.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne2x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž1x8.3 %
žena11x91.7 %
průměr 1.92
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.11x91.7 %
Nmgr.1x8.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%11x91.7 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x8.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x16.7 %
nadprůměrné2x16.7 %
průměrné7x58.3 %
podprůměrné1x8.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký3x25 %
průměrný5x41.7 %
nízký4x33.3 %
průměr 2.08
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký3x27.3 %
průměrný7x63.6 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět