Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P953 Metody kvalitativního výzkumu

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 1/2 Zk; 3 kr.
Respondentů: 14 / 24 (58 %) Učebna: PR Termín: Pá,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá8x57.1 %
dobrá6x42.9 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.43
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.58
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.73
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné12x85.7 %
nízké1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.08

Vyučující

K. Pauknerová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
K. Pauknerová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
K. Pauknerová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x42.9 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano7x50 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.69
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž1x7.1 %
žena13x92.9 %
průměr 1.93
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.14x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%8x57.1 %
75 – 50%6x42.9 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.43
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x14.3 %
nadprůměrné3x21.4 %
průměrné9x64.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký4x28.6 %
průměrný10x71.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký5x35.7 %
průměrný9x64.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.64
Vybrat jiný předmět