Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P09A Metody biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 26 / 45 (58 %) Učebna: CH2 Termín: Čt,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá5x19.2 %
dobrá9x34.6 %
průměrná12x46.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.27
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x26.9 %
spíše ano14x53.8 %
spíše ne4x15.4 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x57.7 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x3.8 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne6x23.1 %
rozhodně ne9x34.6 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 2.92
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x3.8 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne8x30.8 %
rozhodně ne6x23.1 %
nemohu posoudit5x19.2 %
průměr 2.9
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké3x11.5 %
přiměrěné22x84.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.88

Vyučující

J. Hudeček ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano13x50 %
spíše ne6x23.1 %
rozhodně ne2x7.7 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 2.24
J. Hudeček je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x53.8 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.44
J. Hudeček je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x26.9 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x57.7 %
průměr 1.36
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x34.6 %
spíše ano13x50 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.76
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x65.4 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.32
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x53.8 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.52

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž9x34.6 %
žena17x65.4 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.25x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%18x69.2 %
75 – 50%7x26.9 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3.8 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x3.8 %
nadprůměrné5x19.2 %
průměrné20x76.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký6x23.1 %
průměrný19x73.1 %
nízký1x3.8 %
průměr 1.81
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký3x11.5 %
průměrný21x80.8 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.96
Vybrat jiný předmět