Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P56A Matematika C

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 29 / 108 (27 %) Učebna: Z1 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá17x58.6 %
dobrá11x37.9 %
průměrná1x3.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.45
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x31 %
spíše ano13x44.8 %
spíše ne6x20.7 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.97
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x62.1 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x75.9 %
spíše ano5x17.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 1.19
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x31 %
spíše ano19x65.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké8x27.6 %
přiměrěné18x62.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.69

Vyučující

M. Štědrý ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x37.9 %
spíše ano14x48.3 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 1.7
M. Štědrý je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x89.7 %
spíše ano2x6.9 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
M. Štědrý je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x51.7 %
spíše ano3x10.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x37.9 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x69 %
spíše ano9x31 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano28x96.6 %
spíše ano1x3.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x79.3 %
spíše ano5x17.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž14x48.3 %
žena15x51.7 %
průměr 1.52
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.26x89.7 %
Nmgr.3x10.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé19x65.5 %
opakovaně10x34.5 %
průměr 1.34
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%16x55.2 %
75 – 50%7x24.1 %
50 – 25%1x3.4 %
méně než 25%5x17.2 %
průměr 1.83
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x3.4 %
nadprůměrné8x27.6 %
průměrné16x55.2 %
podprůměrné3x10.3 %
špatné1x3.4 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký10x34.5 %
průměrný14x48.3 %
nízký5x17.2 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký8x27.6 %
průměrný20x69 %
nízký1x3.4 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět