Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
Katedra }
Předmět

MS710P56 Matematika C

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 43 / 108 (40 %) Učebna: VG Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá19x44.2 %
dobrá18x41.9 %
průměrná6x14 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.7
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x27.9 %
spíše ano24x55.8 %
spíše ne5x11.6 %
rozhodně ne1x2.3 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x62.8 %
spíše ano16x37.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano35x81.4 %
spíše ano8x18.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x37.2 %
spíše ano20x46.5 %
spíše ne6x14 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.76
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké11x25.6 %
přiměrěné24x55.8 %
nízké2x4.7 %
nemohu posoudit6x14 %
průměr 1.76

Vyučující

M. Štědrý ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x37.2 %
spíše ano20x46.5 %
spíše ne5x11.6 %
rozhodně ne2x4.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
M. Štědrý je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano37x86 %
spíše ano5x11.6 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
M. Štědrý je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x44.2 %
spíše ano5x11.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x44.2 %
průměr 1.21
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x58.1 %
spíše ano17x39.5 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano41x95.3 %
spíše ano1x2.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano29x67.4 %
spíše ano12x27.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.7 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž22x51.2 %
žena21x48.8 %
průměr 1.49
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.42x97.7 %
Nmgr.1x2.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé39x90.7 %
opakovaně4x9.3 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%35x81.4 %
75 – 50%5x11.6 %
50 – 25%3x7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.26
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x4.7 %
nadprůměrné10x23.3 %
průměrné30x69.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x2.3 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký11x25.6 %
průměrný26x60.5 %
nízký6x14 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký15x34.9 %
průměrný22x51.2 %
nízký6x14 %
průměr 1.79
Vybrat jiný předmět