Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P52E Matematika A1

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 4/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 17 / 148 (11 %) Učebna: CH5 Termín: Po,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá10x58.8 %
dobrá5x29.4 %
průměrná2x11.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.53
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne6x35.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké7x41.2 %
přiměrěné10x58.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59

Vyučující

A. Šmejkalová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
A. Šmejkalová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
A. Šmejkalová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano4x25 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.19
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž3x17.6 %
žena14x82.4 %
průměr 1.82
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé16x94.1 %
opakovaně1x5.9 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%16x94.1 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x5.9 %
průměr 1.18
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x5.9 %
průměrné11x64.7 %
podprůměrné5x29.4 %
špatné0x0 %
průměr 3.24
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký4x23.5 %
průměrný12x70.6 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký7x41.2 %
průměrný9x52.9 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět