Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P47Z Matematická geografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 54 / 127 (43 %) Učebna: VG Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá12x22.6 %
dobrá19x35.8 %
průměrná19x35.8 %
špatná2x3.8 %
velmi špatná1x1.9 %
průměr 2.26
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x35.2 %
spíše ano19x35.2 %
spíše ne12x22.2 %
rozhodně ne3x5.6 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.98
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano39x72.2 %
spíše ano15x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x14.8 %
spíše ano19x35.2 %
spíše ne17x31.5 %
rozhodně ne9x16.7 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 2.51
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x5.7 %
spíše ano27x50.9 %
spíše ne16x30.2 %
rozhodně ne3x5.7 %
nemohu posoudit4x7.5 %
průměr 2.39
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké32x59.3 %
přiměrěné16x29.6 %
nízké1x1.9 %
nemohu posoudit5x9.3 %
průměr 1.37

Vyučující

J. Kalvoda ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x18.5 %
spíše ano15x27.8 %
spíše ne19x35.2 %
rozhodně ne8x14.8 %
nemohu posoudit2x3.7 %
průměr 2.48
M. Křížek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x13 %
spíše ano31x57.4 %
spíše ne9x16.7 %
rozhodně ne4x7.4 %
nemohu posoudit3x5.6 %
průměr 2.2
J. Kalvoda je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x24.1 %
spíše ano27x50 %
spíše ne8x14.8 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit5x9.3 %
průměr 1.94
M. Křížek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x27.8 %
spíše ano30x55.6 %
spíše ne4x7.4 %
rozhodně ne2x3.7 %
nemohu posoudit3x5.6 %
průměr 1.86
J. Kalvoda je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x5.6 %
spíše ano12x22.2 %
spíše ne3x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit36x66.7 %
průměr 2
M. Křížek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x13 %
spíše ano12x22.2 %
spíše ne2x3.7 %
rozhodně ne2x3.7 %
nemohu posoudit31x57.4 %
průměr 1.96
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x24.1 %
spíše ano34x63 %
spíše ne5x9.3 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.89
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano46x85.2 %
spíše ano5x9.3 %
spíše ne2x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano30x55.6 %
spíše ano20x37 %
spíše ne3x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.49

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž29x53.7 %
žena25x46.3 %
průměr 1.46
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.54x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé50x92.6 %
opakovaně4x7.4 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%42x77.8 %
75 – 50%10x18.5 %
50 – 25%2x3.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.26
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré4x7.4 %
nadprůměrné4x7.4 %
průměrné43x79.6 %
podprůměrné2x3.7 %
špatné1x1.9 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký12x22.2 %
průměrný34x63 %
nízký8x14.8 %
průměr 1.93
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký10x18.5 %
průměrný35x64.8 %
nízký9x16.7 %
průměr 1.98
Vybrat jiný předmět