Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P15 Lidská sexualita

Katedra zoologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Z, Zk; 0 kr.
Respondentů: 29 / 101 (29 %) Učebna: B7 Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá20x69 %
dobrá8x27.6 %
průměrná1x3.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.34
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x37.9 %
spíše ano9x31 %
spíše ne8x27.6 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.97
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x75.9 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x51.7 %
spíše ano9x31 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x17.2 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x3.4 %
spíše ano13x44.8 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x37.9 %
průměr 2.17
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké9x31 %
přiměrěné16x55.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x13.8 %
průměr 1.64

Vyučující

J. Havlíček ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x75.9 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
J. Havlíček je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano28x96.6 %
spíše ano1x3.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
J. Havlíček je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x20.7 %
spíše ano1x3.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x75.9 %
průměr 1.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x79.3 %
spíše ano5x17.2 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x93.1 %
spíše ano1x3.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x69 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 1.26

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž4x13.8 %
žena25x86.2 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.25x86.2 %
Nmgr.3x10.3 %
Ph.D.1x3.4 %
průměr 1.17
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé29x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%24x82.8 %
75 – 50%3x10.3 %
50 – 25%2x6.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.24
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x10.3 %
nadprůměrné9x31 %
průměrné15x51.7 %
podprůměrné1x3.4 %
špatné1x3.4 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký23x79.3 %
průměrný6x20.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.21
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký15x51.7 %
průměrný12x41.4 %
nízký2x6.9 %
průměr 1.55
Vybrat jiný předmět