Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240C22I Laboratorní technika

Katedra anorganické chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 25 / 250 (10 %) Učebna: LT Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá10x40 %
dobrá14x56 %
průměrná1x4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.64
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x48 %
spíše ano12x48 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x92 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x88 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x80 %
spíše ano3x12 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x4 %
přiměrěné24x96 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96

Vyučující

I. Němec ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano11x44 %
spíše ne8x32 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
I. Němec je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x60 %
spíše ano9x36 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
I. Němec je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x8.3 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit18x75 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x76 %
spíše ano6x24 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x92 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x64 %
spíše ano6x24 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž3x12 %
žena22x88 %
průměr 1.88
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.25x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé24x96 %
opakovaně1x4 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%25x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x4 %
nadprůměrné4x16 %
průměrné18x72 %
podprůměrné2x8 %
špatné0x0 %
průměr 2.84
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký9x36 %
průměrný12x48 %
nízký4x16 %
průměr 1.8
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký18x72 %
průměrný7x28 %
nízký0x0 %
průměr 1.28
Vybrat jiný předmět