Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240C22E Laboratorní technika

Katedra anorganické chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 27 / 250 (11 %) Učebna: LT Termín: Čt,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá7x25.9 %
dobrá15x55.6 %
průměrná4x14.8 %
špatná1x3.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.96
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x88.9 %
spíše ano2x7.4 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x77.8 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x66.7 %
spíše ano7x25.9 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x63 %
spíše ano10x37 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x7.4 %
přiměrěné25x92.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93

Vyučující

I. Matulková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x7.4 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne11x40.7 %
rozhodně ne4x14.8 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 2.65
I. Matulková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x18.5 %
spíše ano12x44.4 %
spíše ne8x29.6 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 2.19
I. Matulková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne5x19.2 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit13x50 %
průměr 2.31
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x63 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.46
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x81.5 %
spíše ano1x3.7 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x77.8 %
spíše ano2x7.4 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž5x18.5 %
žena22x81.5 %
průměr 1.81
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.27x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé27x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%27x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x7.4 %
nadprůměrné6x22.2 %
průměrné17x63 %
podprůměrné2x7.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký20x74.1 %
průměrný6x22.2 %
nízký1x3.7 %
průměr 1.3
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký14x51.9 %
průměrný12x44.4 %
nízký1x3.7 %
průměr 1.52
Vybrat jiný předmět