Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240C22A Laboratorní technika

Katedra anorganické chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 11 / 250 (4 %) Učebna: LT Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá7x63.6 %
dobrá4x36.4 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.36
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x9.1 %
přiměrěné10x90.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91

Vyučující

D. Nižňanský ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
M. Soroka ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
D. Nižňanský je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
M. Soroka je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
D. Nižňanský je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x63.6 %
průměr 1.5
M. Soroka je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x63.6 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne3x27.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž1x9.1 %
žena10x90.9 %
průměr 1.91
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.11x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%10x90.9 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x9.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.18
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x9.1 %
nadprůměrné6x54.5 %
průměrné4x36.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.27
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký7x63.6 %
průměrný3x27.3 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.45
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký9x81.8 %
průměrný0x0 %
nízký2x18.2 %
průměr 1.36
Vybrat jiný předmět