Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ350P03Z3 Kartografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 7 kr.
Respondentů: 21 / 139 (15 %) Učebna: LR Termín: Čt,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá9x42.9 %
dobrá10x47.6 %
průměrná2x9.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne4x19 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.35
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.35
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x23.8 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké15x71.4 %
přiměrěné6x28.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Vyučující

L. Havelková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano14x66.7 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
L. Havelková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
L. Havelková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x90.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x85.7 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž17x81 %
žena4x19 %
průměr 1.19
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.19x90.5 %
Nmgr.2x9.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%18x85.7 %
75 – 50%1x4.8 %
50 – 25%1x4.8 %
méně než 25%1x4.8 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x9.5 %
nadprůměrné2x9.5 %
průměrné11x52.4 %
podprůměrné5x23.8 %
špatné1x4.8 %
průměr 3.05
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký4x19 %
průměrný13x61.9 %
nízký4x19 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký10x47.6 %
průměrný7x33.3 %
nízký4x19 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět