Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ350P03Z2 Kartografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 7 kr.
Respondentů: 17 / 139 (12 %) Učebna: G2 Termín: Čt,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá2x11.8 %
dobrá8x47.1 %
průměrná5x29.4 %
špatná2x11.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.41
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne5x29.4 %
rozhodně ne2x11.8 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2.44
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké12x70.6 %
přiměrěné4x23.5 %
nízké1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35

Vyučující

T. Peterková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne5x29.4 %
rozhodně ne4x23.5 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 2.6
T. Peterková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.69
T. Peterková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne7x41.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.24
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž5x29.4 %
žena12x70.6 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%14x82.4 %
75 – 50%3x17.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.18
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x5.9 %
nadprůměrné4x23.5 %
průměrné10x58.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné2x11.8 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký7x41.2 %
průměrný4x23.5 %
nízký6x35.3 %
průměr 1.94
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký10x58.8 %
průměrný7x41.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.41
Vybrat jiný předmět