Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P14B Imunologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 60 / 234 (26 %) Učebna: B3 Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá38x63.3 %
dobrá20x33.3 %
průměrná2x3.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano37x62.7 %
spíše ano19x32.2 %
spíše ne3x5.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano36x60 %
spíše ano21x35 %
spíše ne2x3.3 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano46x76.7 %
spíše ano9x15 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x6.7 %
průměr 1.2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x45 %
spíše ano18x30 %
spíše ne3x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x20 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké22x36.7 %
přiměrěné31x51.7 %
nízké1x1.7 %
nemohu posoudit6x10 %
průměr 1.61

Vyučující

V. Hořejší ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano31x51.7 %
spíše ano24x40 %
spíše ne5x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
T. Brdička ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x41.7 %
spíše ano31x51.7 %
spíše ne4x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
V. Hořejší je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano47x78.3 %
spíše ano11x18.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.3 %
průměr 1.19
T. Brdička je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano49x81.7 %
spíše ano8x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x5 %
průměr 1.14
V. Hořejší je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x11.7 %
spíše ano1x1.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit52x86.7 %
průměr 1.13
T. Brdička je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x15 %
spíše ano1x1.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit50x83.3 %
průměr 1.1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano43x71.7 %
spíše ano17x28.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano58x96.7 %
spíše ano1x1.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano47x81 %
spíše ano9x15.5 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 1.19

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž11x18.3 %
žena49x81.7 %
průměr 1.82
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.53x88.3 %
Nmgr.7x11.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.12
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé60x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%40x66.7 %
75 – 50%15x25 %
50 – 25%5x8.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.42
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x3.3 %
nadprůměrné15x25 %
průměrné42x70 %
podprůměrné1x1.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký38x63.3 %
průměrný21x35 %
nízký1x1.7 %
průměr 1.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký22x36.7 %
průměrný38x63.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět