Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P93 Globalizace: procesy, problémy

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 9 / 35 (26 %) Učebna: LR Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá2x22.2 %
dobrá4x44.4 %
průměrná2x22.2 %
špatná1x11.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.22
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x33.3 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné8x88.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2

Vyučující

L. Sýkora ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
J. Novotný ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne4x44.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
L. Sýkora je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
J. Novotný je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
L. Sýkora je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x55.6 %
průměr 1.25
J. Novotný je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x55.6 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.88
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž5x55.6 %
žena4x44.4 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.9x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé8x88.9 %
opakovaně1x11.1 %
průměr 1.11
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%7x77.8 %
75 – 50%2x22.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.22
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x22.2 %
průměrné7x77.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký3x33.3 %
průměrný3x33.3 %
nízký3x33.3 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký2x22.2 %
průměrný6x66.7 %
nízký1x11.1 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět