Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P51 Geomorfologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 27 / 41 (66 %) Učebna: VG Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá8x29.6 %
dobrá13x48.1 %
průměrná3x11.1 %
špatná2x7.4 %
velmi špatná1x3.7 %
průměr 2.07
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x44.4 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x63 %
spíše ano10x37 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x18.5 %
spíše ano3x11.1 %
spíše ne8x29.6 %
rozhodně ne7x25.9 %
nemohu posoudit4x14.8 %
průměr 2.74
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x14.8 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne7x25.9 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit8x29.6 %
průměr 2.37
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké6x22.2 %
přiměrěné16x59.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x18.5 %
průměr 1.73

Vyučující

J. Kalvoda ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x22.2 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne6x22.2 %
rozhodně ne4x14.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.3
Z. Engel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x11.1 %
spíše ano15x55.6 %
spíše ne7x25.9 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 2.23
M. Křížek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x14.8 %
spíše ano12x44.4 %
spíše ne9x33.3 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
J. Kalvoda je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x40.7 %
spíše ano15x55.6 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Z. Engel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x55.6 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
M. Křížek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x44.4 %
spíše ano10x37 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
J. Kalvoda je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x7.4 %
spíše ano1x3.7 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit23x85.2 %
průměr 1.75
Z. Engel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x14.8 %
spíše ano2x7.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x77.8 %
průměr 1.33
M. Křížek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x14.8 %
spíše ano3x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x74.1 %
průměr 1.43
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x37 %
spíše ano14x51.9 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.69
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x96.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x55.6 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž15x55.6 %
žena12x44.4 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.27x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé26x96.3 %
opakovaně1x3.7 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%22x81.5 %
75 – 50%5x18.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x3.7 %
nadprůměrné2x7.4 %
průměrné22x81.5 %
podprůměrné2x7.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.93
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký9x33.3 %
průměrný16x59.3 %
nízký2x7.4 %
průměr 1.74
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký5x18.5 %
průměrný20x74.1 %
nízký2x7.4 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět