Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P43Z Geoinformační systémy

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 17 / 52 (33 %) Učebna: VG Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá8x47.1 %
průměrná8x47.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x5.9 %
průměr 2.65
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.81
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 2.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké4x23.5 %
přiměrěné12x70.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.75

Vyučující

P. Štych ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne6x35.3 %
rozhodně ne2x11.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.53
L. Brůha ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 2.27
P. Štych je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
L. Brůha je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.64
P. Štych je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x88.2 %
průměr 1.5
L. Brůha je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x70.6 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne7x41.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.35
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž12x70.6 %
žena5x29.4 %
průměr 1.29
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.15x88.2 %
Nmgr.2x11.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.12
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%10x58.8 %
75 – 50%3x17.6 %
50 – 25%3x17.6 %
méně než 25%1x5.9 %
průměr 1.71
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x11.8 %
nadprůměrné2x11.8 %
průměrné9x52.9 %
podprůměrné3x17.6 %
špatné1x5.9 %
průměr 2.94
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký3x17.6 %
průměrný9x52.9 %
nízký5x29.4 %
průměr 2.12
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký2x11.8 %
průměrný11x64.7 %
nízký4x23.5 %
průměr 2.12
Vybrat jiný předmět