Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
Katedra }
Předmět

MZ340P57 Geografie ČR

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 0 kr.
Respondentů: 23 / 83 (28 %) Učebna: VG Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá8x36.4 %
dobrá12x54.5 %
průměrná2x9.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.73
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x22.7 %
průměr 1.41
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x27.3 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x9.1 %
přiměrěné15x68.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x22.7 %
průměr 1.88

Vyučující

D. Romportl ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x43.5 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
D. Romportl je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
D. Romportl je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x90.9 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.6
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž13x56.5 %
žena10x43.5 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé22x95.7 %
opakovaně1x4.3 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%17x73.9 %
75 – 50%5x21.7 %
50 – 25%1x4.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.3
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré4x17.4 %
nadprůměrné3x13 %
průměrné16x69.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.52
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký9x39.1 %
průměrný12x52.2 %
nízký2x8.7 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký6x26.1 %
průměrný15x65.2 %
nízký2x8.7 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět