Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P20A Geografická analýza mikroregionu

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 33 / 44 (75 %) Učebna: PR Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá12x36.4 %
dobrá16x48.5 %
průměrná5x15.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x36.4 %
spíše ano15x45.5 %
spíše ne6x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x60.6 %
spíše ano10x30.3 %
spíše ne2x6.1 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x42.4 %
spíše ano10x30.3 %
spíše ne4x12.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x15.2 %
průměr 1.64
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x15.2 %
spíše ano13x39.4 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x36.4 %
průměr 1.9
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké6x18.2 %
přiměrěné26x78.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.81

Vyučující

I. Bičík ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x33.3 %
spíše ano18x54.5 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.75
R. Perlín ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x51.5 %
spíše ano12x36.4 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.56
I. Bičík je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x72.7 %
spíše ano7x21.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.1 %
průměr 1.23
R. Perlín je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x78.8 %
spíše ano6x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.19
I. Bičík je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x9.1 %
spíše ano6x18.2 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit23x69.7 %
průměr 1.8
R. Perlín je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x21.2 %
spíše ano6x18.2 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x57.6 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x39.4 %
spíše ano15x45.5 %
spíše ne5x15.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x81.8 %
spíše ano3x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x6.1 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.28
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x42.4 %
spíše ano16x48.5 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž17x51.5 %
žena16x48.5 %
průměr 1.48
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.1x3.1 %
Nmgr.31x96.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.97
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé33x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%32x97 %
75 – 50%1x3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.03
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x6.1 %
nadprůměrné10x30.3 %
průměrné21x63.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký15x45.5 %
průměrný16x48.5 %
nízký2x6.1 %
průměr 1.61
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký10x30.3 %
průměrný22x66.7 %
nízký1x3 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět