Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG431P01A Geochemie

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 14 / 32 (44 %) Učebna: M Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá9x64.3 %
dobrá5x35.7 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.36
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.09
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.18
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné12x85.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 2

Vyučující

V. Ettler ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.54
V. Ettler je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
V. Ettler je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x42.9 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.15

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž6x42.9 %
žena8x57.1 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.13x92.9 %
Nmgr.1x7.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%12x85.7 %
75 – 50%2x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x21.4 %
nadprůměrné3x21.4 %
průměrné7x50 %
podprůměrné1x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.43
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký7x50 %
průměrný5x35.7 %
nízký2x14.3 %
průměr 1.64
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký6x42.9 %
průměrný8x57.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.57
Vybrat jiný předmět