Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P36C Genové inženýrství

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 17 / 82 (21 %) Učebna: B3 Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá11x64.7 %
dobrá4x23.5 %
průměrná2x11.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.47
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x29.4 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x5.9 %
přiměrěné9x52.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x41.2 %
průměr 1.9

Vyučující

V. Vopálenský ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
V. Vopálenský je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
V. Vopálenský je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x82.4 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž5x29.4 %
žena12x70.6 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.16x94.1 %
Nmgr.1x5.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé16x94.1 %
opakovaně1x5.9 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%15x88.2 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x5.9 %
méně než 25%1x5.9 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x11.8 %
nadprůměrné3x17.6 %
průměrné11x64.7 %
podprůměrné1x5.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký10x58.8 %
průměrný7x41.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.41
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký8x47.1 %
průměrný9x52.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.53
Vybrat jiný předmět