Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421P41 GIS a DPZ v geologii

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 7 / 24 (29 %) Učebna: G3 Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá1x14.3 %
dobrá4x57.1 %
průměrná2x28.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.14
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 2.4
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x28.6 %
přiměrěné4x57.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.67

Vyučující

O. Lexa ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.83
K. Martínek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.83
O. Lexa je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.33
K. Martínek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.33
O. Lexa je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 2
K. Martínek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž5x71.4 %
žena2x28.6 %
průměr 1.29
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.7x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé6x85.7 %
opakovaně1x14.3 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%2x28.6 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%2x28.6 %
méně než 25%3x42.9 %
průměr 2.86
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x14.3 %
nadprůměrné1x14.3 %
průměrné3x42.9 %
podprůměrné2x28.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.86
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký2x28.6 %
průměrný5x71.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký4x57.1 %
průměrný3x42.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.43
Vybrat jiný předmět