Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P96 Fyziologie výživy

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 0 kr.
Respondentů: 11 / 66 (17 %) Učebna: B2 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá4x36.4 %
průměrná7x63.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.64
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne5x45.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.36
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x27.3 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x90.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2

Vyučující

L. Kužela ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano8x72.7 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.2
L. Kužela je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.3
L. Kužela je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x90.9 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.7
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.4

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž0x0 %
žena11x100 %
průměr 2
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.9x81.8 %
Nmgr.1x9.1 %
Ph.D.1x9.1 %
průměr 1.27
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%4x36.4 %
75 – 50%5x45.5 %
50 – 25%2x18.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.82
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x9.1 %
průměrné10x90.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.91
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký5x45.5 %
průměrný6x54.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.55
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký0x0 %
průměrný9x81.8 %
nízký2x18.2 %
průměr 2.18
Vybrat jiný předmět