Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P22 Fyziologie buňky

Katedra buněčné biologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 50 / 212 (24 %) Učebna: B7 Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá35x71.4 %
dobrá12x24.5 %
průměrná2x4.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano30x61.2 %
spíše ano17x34.7 %
spíše ne2x4.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano37x75.5 %
spíše ano11x22.4 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano32x65.3 %
spíše ano10x20.4 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x12.2 %
průměr 1.28
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x28.6 %
spíše ano17x34.7 %
spíše ne2x4.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x32.7 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x4.1 %
přiměrěné37x75.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit10x20.4 %
průměr 1.95

Vyučující

M. Kalous ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x50 %
spíše ano21x42 %
spíše ne3x6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.55
M. Kalous je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano42x84 %
spíše ano5x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6 %
průměr 1.11
M. Kalous je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x12 %
spíše ano2x4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit42x84 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano34x69.4 %
spíše ano15x30.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano43x87.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x4.1 %
nemohu posoudit4x8.2 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano34x69.4 %
spíše ano12x24.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.1 %
průměr 1.26

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž7x14.3 %
žena42x85.7 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.48x98 %
Nmgr.1x2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé49x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%35x71.4 %
75 – 50%8x16.3 %
50 – 25%5x10.2 %
méně než 25%1x2 %
průměr 1.43
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x6.1 %
nadprůměrné12x24.5 %
průměrné30x61.2 %
podprůměrné4x8.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký24x49 %
průměrný23x46.9 %
nízký2x4.1 %
průměr 1.55
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký7x14.3 %
průměrný40x81.6 %
nízký2x4.1 %
průměr 1.9
Vybrat jiný předmět