Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P01M Fyzikální chemie I (b)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 21 / 140 (15 %) Učebna: CH8 Termín: Pá,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá4x19 %
dobrá14x66.7 %
průměrná3x14.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.95
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano4x19 %
spíše ne7x33.3 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 2.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.75
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.89
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké14x66.7 %
přiměrěné6x28.6 %
nízké1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38

Vyučující

K. Ušelová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano15x71.4 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
K. Ušelová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
K. Ušelová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x57.1 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x90.5 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x85.7 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž5x23.8 %
žena16x76.2 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé18x85.7 %
opakovaně3x14.3 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%19x90.5 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x4.8 %
méně než 25%1x4.8 %
průměr 1.24
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x19 %
průměrné14x66.7 %
podprůměrné3x14.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.95
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký3x14.3 %
průměrný13x61.9 %
nízký5x23.8 %
průměr 2.1
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký5x23.8 %
průměrný14x66.7 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět