Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P107 Etologie a sociobiologie

Katedra zoologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 24 / 90 (27 %) Učebna: B3 Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá16x66.7 %
dobrá8x33.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x83.3 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.83
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 1.76
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké10x41.7 %
přiměrěné10x41.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x16.7 %
průměr 1.5

Vyučující

D. Frynta ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
D. Frynta je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x70.8 %
spíše ano6x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.26
D. Frynta je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit18x78.3 %
průměr 2.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano6x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž7x29.2 %
žena17x70.8 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.23x95.8 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x4.2 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%19x79.2 %
75 – 50%2x8.3 %
50 – 25%2x8.3 %
méně než 25%1x4.2 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x4.2 %
nadprůměrné9x37.5 %
průměrné13x54.2 %
podprůměrné1x4.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký16x66.7 %
průměrný8x33.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.33
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký13x54.2 %
průměrný11x45.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.46
Vybrat jiný předmět