Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P72 Ekologie člověka a populační vývoj

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 10 / 22 (45 %) Učebna: PR Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá2x20 %
dobrá7x70 %
průměrná1x10 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.9
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x50 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2.56
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano6x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano4x40 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké6x60 %
přiměrěné4x40 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4

Vyučující

D. Dzúrová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano5x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
D. Drbohlav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano6x60 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
D. Dzúrová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x90 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
D. Drbohlav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x90 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
D. Dzúrová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x60 %
průměr 1.5
D. Drbohlav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x70 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano4x40 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano6x60 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž5x50 %
žena5x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.10x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé9x90 %
opakovaně1x10 %
průměr 1.1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%6x60 %
75 – 50%3x30 %
50 – 25%1x10 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x60 %
průměrné4x40 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.4
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký1x10 %
průměrný7x70 %
nízký2x20 %
průměr 2.1
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký2x20 %
průměrný8x80 %
nízký0x0 %
průměr 1.8
Vybrat jiný předmět