Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P07 Ekologie člověka

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 45 / 159 (28 %) Učebna: B3 Termín: Pá,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá29x67.4 %
dobrá12x27.9 %
průměrná2x4.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.37
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x30.2 %
spíše ano21x48.8 %
spíše ne8x18.6 %
rozhodně ne1x2.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano37x84.1 %
spíše ano7x15.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x25 %
spíše ano18x40.9 %
spíše ne8x18.2 %
rozhodně ne3x6.8 %
nemohu posoudit4x9.1 %
průměr 2.08
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x25 %
spíše ano17x38.6 %
spíše ne2x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x31.8 %
průměr 1.7
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x4.5 %
přiměrěné32x72.7 %
nízké1x2.3 %
nemohu posoudit9x20.5 %
průměr 1.97

Vyučující

V. Sládek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x55.6 %
spíše ano14x31.1 %
spíše ne3x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.7 %
průměr 1.48
V. Černý ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x35.6 %
spíše ano14x31.1 %
spíše ne10x22.2 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit4x8.9 %
průměr 1.9
M. Hora ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano29x64.4 %
spíše ano10x22.2 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x11.1 %
průměr 1.3
V. Sládek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano33x73.3 %
spíše ano8x17.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x8.9 %
průměr 1.2
V. Černý je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano29x64.4 %
spíše ano9x20 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x13.3 %
průměr 1.28
M. Hora je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano34x75.6 %
spíše ano6x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x11.1 %
průměr 1.15
V. Sládek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x6.7 %
spíše ano4x8.9 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit37x82.2 %
průměr 1.75
V. Černý je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x4.4 %
spíše ano4x8.9 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit38x84.4 %
průměr 1.86
M. Hora je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x13.3 %
spíše ano2x4.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit37x82.2 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano32x74.4 %
spíše ano11x25.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano37x84.1 %
spíše ano6x13.6 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano37x84.1 %
spíše ano6x13.6 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž6x13.6 %
žena38x86.4 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.39x86.7 %
Nmgr.6x13.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.13
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé43x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%31x70.5 %
75 – 50%10x22.7 %
50 – 25%1x2.3 %
méně než 25%2x4.5 %
průměr 1.41
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré5x11.4 %
nadprůměrné11x25 %
průměrné28x63.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.52
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký20x45.5 %
průměrný22x50 %
nízký2x4.5 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký17x39.5 %
průměrný24x55.8 %
nízký2x4.7 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět