Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB160P08 Ekologie obecná

Katedra ekologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 86 / 287 (30 %) Učebna: B14 Termín: Čt,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá23x26.7 %
dobrá45x52.3 %
průměrná17x19.8 %
špatná1x1.2 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.95
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x26.7 %
spíše ano38x44.2 %
spíše ne21x24.4 %
rozhodně ne3x3.5 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 2.05
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x30.2 %
spíše ano37x43 %
spíše ne19x22.1 %
rozhodně ne3x3.5 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.99
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano53x61.6 %
spíše ano21x24.4 %
spíše ne6x7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x7 %
průměr 1.41
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano34x40 %
spíše ano30x35.3 %
spíše ne2x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x22.4 %
průměr 1.52
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké6x7 %
přiměrěné57x66.3 %
nízké1x1.2 %
nemohu posoudit22x25.6 %
průměr 1.92

Vyučující

M. Černý ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x26.7 %
spíše ano35x40.7 %
spíše ne22x25.6 %
rozhodně ne3x3.5 %
nemohu posoudit3x3.5 %
průměr 2.06
M. Černý je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano51x59.3 %
spíše ano27x31.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x9.3 %
průměr 1.35
M. Černý je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x11.6 %
spíše ano5x5.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit71x82.6 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x28.2 %
spíše ano49x57.6 %
spíše ne8x9.4 %
rozhodně ne1x1.2 %
nemohu posoudit3x3.5 %
průměr 1.83
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano28x32.6 %
spíše ano39x45.3 %
spíše ne12x14 %
rozhodně ne4x4.7 %
nemohu posoudit3x3.5 %
průměr 1.9
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano36x42.4 %
spíše ano30x35.3 %
spíše ne9x10.6 %
rozhodně ne3x3.5 %
nemohu posoudit7x8.2 %
průměr 1.73

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž25x29.1 %
žena61x70.9 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.85x98.8 %
Nmgr.1x1.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.01
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé85x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%43x51.2 %
75 – 50%27x32.1 %
50 – 25%11x13.1 %
méně než 25%3x3.6 %
průměr 1.69
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x3.5 %
nadprůměrné18x21.2 %
průměrné60x70.6 %
podprůměrné2x2.4 %
špatné2x2.4 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký24x28.2 %
průměrný42x49.4 %
nízký19x22.4 %
průměr 1.94
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký9x10.6 %
průměrný52x61.2 %
nízký24x28.2 %
průměr 2.18
Vybrat jiný předmět