Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P96 Dějiny myšlení SG a RG

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 7 / 17 (41 %) Učebna: LR Termín: Po,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá1x14.3 %
dobrá2x28.6 %
průměrná2x28.6 %
špatná2x28.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.71
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x85.7 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 2.2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit3x42.9 %
průměr 2.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné5x71.4 %
nízké1x14.3 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 2.17

Vyučující

P. Dostál ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne2x28.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.57
P. Dostál je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
P. Dostál je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x71.4 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne3x42.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.86
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x85.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž3x42.9 %
žena4x57.1 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.7x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé7x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%5x71.4 %
75 – 50%2x28.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x57.1 %
průměrné3x42.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.43
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký1x14.3 %
průměrný4x57.1 %
nízký2x28.6 %
průměr 2.14
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký1x14.3 %
průměrný4x57.1 %
nízký2x28.6 %
průměr 2.14
Vybrat jiný předmět