Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P02 Demografické informační systémy

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 16 / 32 (50 %) Učebna: VEZ Termín: St,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá8x50 %
průměrná7x43.8 %
špatná1x6.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano10x62.5 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano8x50 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano8x50 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.8
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano10x62.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 1.77
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x12.5 %
přiměrěné11x68.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 1.85

Vyučující

L. Fialová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne9x56.3 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.63
L. Fialová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.6
L. Fialová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x75 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano8x50 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.93

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž5x31.3 %
žena11x68.8 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%16x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x31.3 %
průměrné10x62.5 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký1x6.3 %
průměrný10x62.5 %
nízký5x31.3 %
průměr 2.25
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký4x25 %
průměrný9x56.3 %
nízký3x18.8 %
průměr 1.94
Vybrat jiný předmět