Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360P07A Demografická analýza I

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 25 / 79 (32 %) Učebna: PR Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá4x16 %
dobrá19x76 %
průměrná2x8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.92
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano9x36 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.39
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x68 %
spíše ano7x28 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x48 %
spíše ano13x52 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x28 %
spíše ano12x48 %
spíše ne5x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.92
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x4 %
přiměrěné17x68 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x28 %
průměr 1.94

Vyučující

J. Rychtaříková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x8.3 %
spíše ano16x66.7 %
spíše ne6x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
J. Rychtaříková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
J. Rychtaříková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x41.7 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x36 %
spíše ano13x52 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x92 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x60 %
spíše ano10x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž12x48 %
žena13x52 %
průměr 1.52
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.23x95.8 %
Nmgr.1x4.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé23x95.8 %
opakovaně1x4.2 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%18x72 %
75 – 50%6x24 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x4 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x8 %
nadprůměrné4x16 %
průměrné18x72 %
podprůměrné1x4 %
špatné0x0 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký9x36 %
průměrný16x64 %
nízký0x0 %
průměr 1.64
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký7x28 %
průměrný17x68 %
nízký1x4 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět