Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270C58 Cvičení z jaderné chemie

Katedra organické chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/1 Z; 0 kr.
Respondentů: 24 / 58 (41 %) Učebna: CH3 Termín: Po,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá4x16.7 %
dobrá15x62.5 %
průměrná5x20.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.04
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x8.3 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne8x33.3 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.43
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x37.5 %
spíše ano12x50 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit6x25 %
průměr 2.17
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x16.7 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x29.2 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké3x12.5 %
přiměrěné15x62.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x25 %
průměr 1.83

Vyučující

M. Vlk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x16.7 %
spíše ano12x50 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x20.8 %
průměr 1.95
J. Kozempel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit20x83.3 %
průměr 3.25
M. Vlk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x66.7 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x20.8 %
průměr 1.16
J. Kozempel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x87.5 %
průměr 2
M. Vlk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x83.3 %
průměr 2.5
J. Kozempel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x37.5 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.77
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.48

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž9x37.5 %
žena15x62.5 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.23x95.8 %
Nmgr.1x4.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%20x83.3 %
75 – 50%4x16.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x12.5 %
nadprůměrné3x12.5 %
průměrné17x70.8 %
podprůměrné1x4.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký5x20.8 %
průměrný17x70.8 %
nízký2x8.3 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký1x4.2 %
průměrný21x87.5 %
nízký2x8.3 %
průměr 2.04
Vybrat jiný předmět