Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB162C04 Cvičení z interpretované matematiky

Katedra ekologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/1 Z; 1 kr.
Respondentů: 15 / 27 (56 %) Učebna: B7 Termín: Čt,13:55

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá2x13.3 %
dobrá5x33.3 %
průměrná7x46.7 %
špatná1x6.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.47
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne4x26.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne4x26.7 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 2.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x40 %
průměr 1.89
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké4x26.7 %
přiměrěné10x66.7 %
nízké1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8

Vyučující

A. L. Šizling ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 2.31
A. Bílá ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano6x40 %
spíše ne5x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.14
A. L. Šizling je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.23
A. Bílá je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
A. L. Šizling je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x100 %
A. Bílá je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x60 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž2x13.3 %
žena13x86.7 %
průměr 1.87
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.14x93.3 %
Nmgr.1x6.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%13x86.7 %
75 – 50%1x6.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x6.7 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x26.7 %
průměrné9x60 %
podprůměrné1x6.7 %
špatné1x6.7 %
průměr 2.93
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký2x13.3 %
průměrný10x66.7 %
nízký3x20 %
průměr 2.07
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký1x6.7 %
průměrný8x53.3 %
nízký6x40 %
průměr 2.33
Vybrat jiný předmět