Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P21 Chemické principy průmyslových výrob

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 25 / 34 (74 %) Učebna: CH3 Termín: St,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá6x24 %
dobrá13x52 %
průměrná6x24 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x16 %
spíše ano15x60 %
spíše ne6x24 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano5x20 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x44 %
spíše ano8x32 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x16 %
průměr 1.57
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano10x40 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x24 %
průměr 1.84
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné22x88 %
nízké2x8 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 2.08

Vyučující

J. Vohlídal ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x40 %
spíše ano13x52 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
M. Opanasenko ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x16 %
spíše ano12x48 %
spíše ne7x28 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 2.21
J. Čejka ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x20 %
spíše ano16x64 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.96
J. Vohlídal je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x84 %
spíše ano4x16 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
M. Opanasenko je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x76 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.21
J. Čejka je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x84 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.13
J. Vohlídal je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x8 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x72 %
průměr 1.71
M. Opanasenko je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x4 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x76 %
průměr 1.83
J. Čejka je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x4 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x76 %
průměr 1.83
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x96 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x95.8 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž8x32 %
žena17x68 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.24x96 %
Nmgr.1x4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%23x92 %
75 – 50%2x8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré4x16 %
nadprůměrné6x24 %
průměrné15x60 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.44
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký6x24 %
průměrný16x64 %
nízký3x12 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký6x24 %
průměrný18x72 %
nízký1x4 %
průměr 1.8
Vybrat jiný předmět