Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P23 Buňky a tkáně in vitro

Katedra buněčné biologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 56 / 67 (84 %) Učebna: B3 Termín: Pá,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá36x65.5 %
dobrá18x32.7 %
průměrná1x1.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.36
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano44x78.6 %
spíše ano10x17.9 %
spíše ne2x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano34x60.7 %
spíše ano17x30.4 %
spíše ne3x5.4 %
rozhodně ne1x1.8 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 1.47
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano43x76.8 %
spíše ano6x10.7 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x10.7 %
průměr 1.16
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x46.4 %
spíše ano14x25 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x26.8 %
průměr 1.39
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké4x7.1 %
přiměrěné37x66.1 %
nízké2x3.6 %
nemohu posoudit13x23.2 %
průměr 1.95

Vyučující

T. Tlapáková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano35x62.5 %
spíše ano20x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 1.36
T. Tlapáková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano55x98.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 1
T. Tlapáková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x48.2 %
spíše ano3x5.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x46.4 %
průměr 1.1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano44x78.6 %
spíše ano11x19.6 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano51x92.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne3x5.5 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano52x92.9 %
spíše ano3x5.4 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž18x32.1 %
žena38x67.9 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.10x17.9 %
Nmgr.46x82.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.82
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé53x94.6 %
opakovaně3x5.4 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%32x58.2 %
75 – 50%13x23.6 %
50 – 25%3x5.5 %
méně než 25%7x12.7 %
průměr 1.73
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré6x10.7 %
nadprůměrné17x30.4 %
průměrné33x58.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.48
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký39x69.6 %
průměrný17x30.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.3
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký25x45.5 %
průměrný28x50.9 %
nízký2x3.6 %
průměr 1.58
Vybrat jiný předmět