Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P21 Buněčná proliferace

Katedra buněčné biologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 13 / 36 (36 %) Učebna: B312 Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá1x7.7 %
dobrá3x23.1 %
průměrná7x53.8 %
špatná2x15.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.77
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.91
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.82
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné7x53.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x46.2 %
průměr 2

Vyučující

J. Kovář ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.38
J. Kovář je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.75
J. Kovář je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x76.9 %
průměr 2.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne5x38.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.15
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.91
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž4x30.8 %
žena9x69.2 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.13x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%9x69.2 %
75 – 50%4x30.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné7x53.8 %
průměrné6x46.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.46
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký2x15.4 %
průměrný10x76.9 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.92
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký1x7.7 %
průměrný8x61.5 %
nízký4x30.8 %
průměr 2.23
Vybrat jiný předmět