Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P43AC Botanika pro ÚŽP

Katedra botaniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 12 / 21 (57 %) Učebna: B13 Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá6x50 %
dobrá6x50 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano6x50 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké5x41.7 %
přiměrěné5x41.7 %
nízké1x8.3 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.64

Vyučující

Z. Soldán ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano6x50 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
K. Šemberová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne4x33.3 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Z. Soldán je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x91.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
K. Šemberová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.55
Z. Soldán je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x66.7 %
průměr 2.25
K. Šemberová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x66.7 %
průměr 2.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x91.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž1x8.3 %
žena11x91.7 %
průměr 1.92
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.11x91.7 %
Nmgr.1x8.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%9x75 %
75 – 50%1x8.3 %
50 – 25%1x8.3 %
méně než 25%1x8.3 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x16.7 %
nadprůměrné3x25 %
průměrné6x50 %
podprůměrné1x8.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký3x25 %
průměrný8x66.7 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký6x50 %
průměrný6x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět