Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P76I2 Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)

Katedra botaniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 20 / 104 (19 %) Učebna: B13 Termín: Čt,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá10x50 %
dobrá9x45 %
průměrná1x5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.55
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano8x40 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano3x15 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 1.53
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x35 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké3x15 %
přiměrěné12x60 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x25 %
průměr 1.8

Vyučující

Z. Soldán ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano7x35 %
spíše ne6x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
A. Štifterová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano9x45 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Z. Soldán je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x85 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
A. Štifterová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Z. Soldán je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x70 %
průměr 1.33
A. Štifterová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x70 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano5x25 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.26

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž9x45 %
žena11x55 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%17x85 %
75 – 50%2x10 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x5 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré4x20 %
nadprůměrné8x40 %
průměrné8x40 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.2
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký6x30 %
průměrný11x55 %
nízký3x15 %
průměr 1.85
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký8x40 %
průměrný11x55 %
nízký1x5 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět